Live ユニバーリア凸 - 関西弁 #414015135 関西から神戸、 _^)v > 8 3
Radio おはよー初見もよろしく - 関西弁 #413769429 関西から神戸、 初見さんもおいでー 関西弁、 _^)v > 5 1
Radio 暇ならいらっしゃい初見も - 関西弁 #413256043 関西から神戸、 _^)v > 20 16
Live いらっしゃいね - 関西弁 #407479850 > 2 0
Live 飯なう - 関西弁 #406764597 関西から神戸、 初見さんもおいでー 関西弁、 関西人初見大歓迎 話そ 暇人集まれ 相談 _^)v > 18 46
Radio 初見さん大歓迎 - 関西弁 #406623356 関西から神戸、 初見さんもおいでー 関西弁、 関西人初見大歓迎 話そ 暇人集まれ 相談 _^)v > 29 12
Live 暇だないらっしゃい - 関西弁 #406342847 関西から神戸、 初見さんもおいでー 関西弁、 関西人初見大歓迎 話そ 暇人集まれ 相談 _^)v > 12 1
Live 暇だから結んで - 関西弁 #403758400 関西から神戸、 初見さんもおいでー 関西弁、 関西人初見大歓迎 話そ リア凸待ち(^_^)v 暇人集まれ 話し相手募集 相談 初見さん仲良くしよ、 _^)v > 5 5
Live 初見さんいらっしゃい - 関西弁 #403710145 関西から神戸、 初見さんもおいでー 関西弁、 関西人初見大歓迎 話そ リア凸待ち(^_^)v 暇人集まれ 話し相手募集 相談 初見さん仲良くしよ、 _^)v > 13 8
12
12