θ‡ͺη”±ζ°—γΎγΎγ«πŸ€™
θ‡ͺ由気ままにダラダラと雑談やらゲームやらやる( Ζ‘ α΄— Ζ‘ )

About this Community

About this Community

γ‚‹γ‘γ‚ƒπŸ§ΈπŸΎ can post comments or announce information about upcoming Live Streams.

You can leave γ‚‹γ‘γ‚ƒπŸ§ΈπŸΎ messages and attach videos or images to each post or comment, even from your smart phones. Please enjoy!

Comments