γ—γ‚…γƒΌγ‚“γ‚­γƒ£γ‚ΉοΌˆε…ƒγŠγ•γ‚οΌ‰
倧ι˜ͺ 雑談 ι‡£γ‚Š γƒœγƒΌγƒˆι˜ͺη₯ž

About this Community

About this Community

γ—γ‚…γƒΌγ‚“πŸˆ‚οΈοΌˆγŠγ•γ‚οΌ‰ can post comments or announce information about upcoming Live Streams.

You can leave γ—γ‚…γƒΌγ‚“πŸˆ‚οΈοΌˆγŠγ•γ‚οΌ‰ messages and attach videos or images to each post or comment, even from your smart phones. Please enjoy!

Comments