1234Ayayayaya » Live #518532592 » » 1234Ayayayaya's comment

@danchantatsuya ビニールねとりのぞいた後のテープがないのよね。。。( ;∀;)
1234Ayayayaya

絢梨✈️ 全国ツアーをかけて 6/21〜7/8 初見チャレンジ350👒


Please login to look at a captured image.