Vietnam Live #545353287

Duration: 30:01 Total: 7 Views Max Live Viewers : 1 Embed Report
  • User
  • Comment
  • Level 4
  • Fanned 1
Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế. ~ Đạt Lai Lạt Ma #PhatNgon https://t.co/NR5kYARhMA